Skriv ut

Skapa PDF

Bolag med nybyggda bostäder i Norrbotten.

Fakta

Bransch

Hotell/Turistföretag

Pris

Bolagets värde bedöms till 14-16 mkr med nuvarande intäkt och kostnad.

Län

Norrbotten

Information

Beskrivning

Bolaget har inom de senaste 18 månaderna uppfört ett mindre bestånd på mellan 10-20 lägenheter. Byggnaden håller en hög kvalitet med trevliga lägenheter, och glida materialval. Samtliga är uthyrda till ett statligt verk. Rörelseresultat EBITDA uppgår till ca 1,5 mkr. Bolaget innefattar också en industrifastighet med kontor och produktionslokal på ca 1200 m2. Prospekt skickas efter att sekretess signerats.

Utförande

Bransch

Hotell/Turistföretag

Resultat

Vinst

Ekonomi

Pris

Bolagets värde bedöms till 14-16 mkr med nuvarande intäkt och kostnad.

Varför är detta en bra investering?

Fint nybyggt mindre bestånd i fint läge. Finns på mindre ort i Norrbotten. Finns potential i längre avtal.

Dokument

Sökhjälp