Skriv ut

Skapa PDF

Vindön 434, Orust

henån

Gedigen och välutrustad industrifastighet om 4 590 m² anpassad för båtvarvsverksamhet.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik

Pris: Prisuppgift

Storlek: 4 590 m²

Karta

Information

Beskrivning

Fastigheten är belägen på Vindön, som är en halvö på nordligaste delen av Orust. Halvön har förbindelse med fastlandet via Nötesundsbron och ligger knappt 8 km norr om Henån, som är en centralort på Orust. Avståndet till Uddevalla är ca 1 mil. Ön har en lång och gedigen båtbyggartradition. Omgivande bebyggelse utgörs av båtvarvsverksamhet samt småhusbebyggelse. Tomten är plan, hårdgjord, asfalterad samt inhägnad. Huvudbyggnaden, om totalt 4 190 m², utgörs av en produktions-, lager- och kontorsfastighet uppförd i 1-3 plan ovan mark. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1936 och byggdes om i större omfattning år 1996/97 och är därefter tillbyggd i mindre omfattning 2011/2012. I produktions- och kontorslokalerna finns dessutom ett stort antal kontorsinventarier samt inventarier och maskiner anpassade för båtvarvsverksamhet, såsom finsnickeri, lackering m.m. Till fastigheten hör även kaj, bryggor för upp till 50 båtar, 2 bockkranar om 20 respektive 30 ton, en mastkran samt bränsle- och vattenpåfyllningsanläggningar. Parkeringsmöjligheter finns till viss del inom inhägnat område samt i anslutning till entrén till området. I samband med försäljning av grannfastigheten, i april 2016, har fastigheten tillförts yta genom fastighetsreglering. För fastigheten saknas detaljplan. Fastigheten säljs i bolagsform. I anslutning till fastigheten finns möjlighet att förvärva en 1-2 familjsfastighet i 1-1/2-plan om ca 73 kvm, innehållande 3 rum och kök. Fastigheterna säljs tomställda. I samband med att Gårehogen 1:141 har sålts har en fastighetsreglering skett mellan Gårehogen 1:143 och 1:141, där en del av Gårehogen 1:141 införlivats med Gårehogen 1:143. Total areal som införlivats (med Gårehogen 1:143) är ca 11 735 kvm, varav land 3 600 kvm och vatten 8 135 kvm. Total byggnadsarea som tillförts är ca 300 kvm, varav ett förråd om ca 100 kvm och ett förråd om ca 200 kvm. Panterna belastar för närvarande fastigheterna Gårehogen 1:141, Gårehogen 1:143 och Gårehogen 1:144. Kontakt har tagits med inskrivningsenheten för att reglera panterna på respektive fastighet. Taxeringsvärdena avser de gamla taxeringsvärdena före avstyckning av fastigheten Gårehogen 1:141. Skatteverket kommer att fastställa nya taxeringsvärden. Ovan har uppskattade taxeringsvärden tagits fram för mark och byggnader.

Byggnader

Byggnad A - Produktion, lager

Byggnadstyp: Produktion/lager/kontor

Byggår: 1936

Renoveringsår: 1996/97 2011/12

Beskrivning: Huvudbyggnaden, om totalt 4 290 kvm, utgörs av en produktions- lager- och kontorsfastighet uppförd i 1-3 plan ovan mark. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1963 och byggdes om i större omfattning år 1996/97 och därefter tillbyggd i mindre omfattning 2011/2012. Produktions- och lagerlokalerna har varierande takhöjd, i huvudsak ca 6- 7 meter. Lokalerna har direktinfart via i huvudsak manuella vikportar men även eltakskjutportar. Det finns totalt 8 st portar med varierande bredd och tak. Golv av betong, innerväggar av målad gips respektive plåt och innertak av i huvudsak målad gips. Vissa av lokalerna är utrustade med entresolplan. Ihop med produktionslokalerna finns även verkstadskontor, vilka utrustats med komfortkyla. Del av lokalerna utgörs av lackeringslokaler med sliprum, sprutbox och automatiserad torkanläggning. I anslutning till produktionslokalerna finns tre omklädningsrum med mekaniskt ventilerade klädskåp, tvättrum, duschar och toaletter samt två personalmatsalar för totlat ca 100 personer med moderna köksinredningar. Kontorslokalerna utgörs av reception och cellkontor med väggbeklädnad av målad väv, golv av laminat och innertak av akustik- och kassettak. i anslutning till kontoren finns lunchrum med modernt kök.

Grund: Betong.

Stomme: Trä/stål.

Bjälklag: Trä.

Fasad: Plåt/trä.

Tak: Plåt/papp.

Hängrännor: Plåt.

Fönstertyp: 3-glas isolerfönster.

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft.

Vatten/avlopp: Grävd brunn via samfällighet, Trekammarbrunn.

Uppvärmning: Vattenburen oljeeldad centralvärme via aerotemprar.

Larm: Finns.

Byggnad B, C och D - Lager

Byggnadstyp: Förråd

Beskrivning: 3 st förråd, om ca 400 kvm, i anslutning till hamn för bränsle- och vattenpåfyllning, högtryckstvätt samt personalutrymmen såsom matsal, wc och duschar.

Grund: Betong.

Stomme: Trä.

Bjälklag: Trä.

Fasad: Plåt.

Tak: Plåt.

Hängrännor: Plåt.

Fönstertyp: 3-glas isolerfönster.

Ventilation: Självdrag.

Vatten/avlopp: Grävd brunn via samfällighet, Trekammarbrunn.

Uppvärmning: Direktverkande el.

Ytor Antal Area
Kontor 860
Industri 2 940
Varmlager 230
Personal 160
Förråd Hamn 400
Tomtarea 23 800

Ekonomi

Taxeringsvärde: 7 952 000 kr

Dokument

Sökhjälp