Skriv ut

Skapa PDF

Förskoleverksamheter i Skåne.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag

Pris: Bolagets omsättning: 10-20 Mkr.

Omsättning: 20 000 000 kr

Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Två företag verksamma inom barnomsorg och förskoleverksamhet belägna i större stad i Skåne, söker ny strategisk ägare. Båda förskolorna har ett mycket gott rykte bland både föräldrarna och barnen i områdena och platserna är mycket eftertraktade. Samtliga förskoleplatser är tillsatta och förskolorna har en lång kö. Bolagens sammanlagda omsättning uppgick per 2015 till c:a 15-20 Mkr mer ett sammanlagt justerat resultat efter finansnetto på c:a 3-4 Mkr.

Utförande

Bransch: Tjänsteföretag

Verksamhet: Förskolorna erbjuder sammanlagt 124 förskoleplatser för barn mellan 1-5 år. Förskolorna drivs baserad på en allmänpedagogisk inriktning med vikt på pedagogisk dokumentation och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolorna har i dagsläget 25 anställda. De anställda har erforderlig utbildning och består av förskollärare och barnskötare. Malmös befolkning har vuxit stadigt de senaste 29 åren. Antalet födda ökar stadigt varje år och många väljer att flytta till Malmö från andra städer och länder. Vid ut-gången av 2013 fanns det c:a 22 000 1-5-åringar i Malmö och år 2025 bedöms antalet uppgå till 26 100. Marknaden för Bolagens verksamhet bedöms vara mycket god.

Ekonomi

Pris: Bolagets omsättning: 10-20 Mkr.

Omsättning: 20 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolagen bedriver en lärorik och rolig förskoleverk-samhet med undervisning enligt Förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010. Bolagen har välutbildade medarbetare med stor erfarenhet av yrket. Majoriteten av personalen har arbetat på förskolorna under flertalet år. Personalgruppen är stabil vilket skapar stor trygghet hos barnen och föräldrarna. Majoriteten av förskolepedagogerna har fortbildat sig genom kurser på högskola. Detta visar på ambitiösa medarbetare som vill ge barnen en god undervisning. Förskolorna har ett mycket gott rykte bland föräldrarna i områdena. Båda förskolorna har en mycket låg personalomsättning vilket innebär trygga och erfarna pedagoger. Kommunen är uppdragsgivare vilket ger en större trygghet.

Länkar

Sökhjälp