Skriv ut

Skapa PDF

Lönsam åkeriverksamhet i Stor-Stockholm.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Omsättning: 30 000 000 kr
Län: Stockholm

Information

Beskrivning

Den huvudsakliga verksamheten är planering samt genomförande av logistik och transporter inom byggindustrin och entreprenadbranschen. Verksamheten har en kundbas bestående av ett flertal ledande företag inom byggindustrin och entreprenadbranschen i Stockholmsregionen. Ett flertal av dessa kundkontrakt stimulerar fasta avtalsvolymer och ger en stabilitet i både omsättning och intjäning. Verksamheten har en stark tillväxtakt med en omsättningsintervall SEK 30-35 miljoner.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Verksamheten har över 20 års erfarenhet inom transport- och logistikområdet. Verksamheten som har byg­gts upp är väl anpassad till årets fyra årstider och uppfyller de moderna kraven på transporter till byggindustri och entreprenadverksamhet. Verksamheten har en väl utvecklad organisation för att uppfylla de maskin-, miljö-, och behörighetskrav som beställare inom dessa områden har.

Ekonomi

Omsättning

30 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Överlåtelsen omfattar alla tillgångar och skulder som har med transportverksamheten att göra. Detta inkluderar varumärken och andra eventuella immateriella tillgångar. I tillägg till befintliga anläggningstillgångar finns ett flertal etablerade kundkontrakt, som efter godkännande från berörda kunder, ingår i överlåtelsen. Överlåtelsen sker i första hand som en inkråmstransaktion.

Länkar

Sökhjälp