Skriv ut

Skapa PDF

Mycket lönsam åkeriverksamhet i Västra Götaland.

Fakta

Bransch: Transportföretag

Pris: Prisuppgift

Omsättning: 10 000 000 kr

Län: Västra Götaland

Information

Beskrivning

Väletablerat åkeri med transporter huvudsakligen i västra Sverige, även viss lokal entreprenadverksamhet bedrivs. Bolaget förfogar över en egen fastighet samt en väl underhållen fordonspark. Bolagets kunder är stabila och långsiktiga. Omsättning om cirka 10 Msek, mycket god lönsamhet. Transaktionen Transaktionen sker genom köpares förvärv av Bolagets Inkråm/rörelse och fastighet alternativt samtliga aktier i målbolaget. Processen Processen inleds med att intressenter erhåller mer information efter undertecknande av sekretessavtal. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt diskussion som innebär erhållande av mer speci?k information, visning etc. Tillträde efter överenskommelse. Kontaktpersoner: Martin Strandell, Företagsmäklare, 076-140 50 01, martin.strandell@sffab.se Kristian Strandell, Reg Fastighetsmäklare, 070-607 37 13, kristian.strandell@areal.se.

Utförande

Bransch: Transportföretag

Resultat: Vinst

Ekonomi

Omsättning: 10 000 000 kr

Dokument

Länkar

Sökhjälp