Skriv ut

Skapa PDF

Management & IT-konsultbolag med egna produkter.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Pris: Bolagets omsättning: 20-50 Mkr
Omsättning: 20 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Swedbank Företagsförmedling har nöjet att erbjuda nedanstående bolag till försäljning. Bolaget bedriver IT – konsultverksamhet med egen produktutveckling i östra Sverige.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Bolaget som funnits i över 15 år är ett leverantörsoberoende Management/IT konsultföretag vars primära tjänster är: -Verksamhetsutveckling/verksamhetsarkitektur -Kravspecificering och upphandling av IT-system -Utveckling och test av IT-system Bolaget har en utvecklingsavdelning som arbetar med att utveckla produkter. Bolaget äger och utvecklar bland annat en avancerad programvara för telekommunikation, som har kunder såväl i Sverige som Internationellt. Kunderna under åren har företrädesvis varit FMV, Försvarsmakten, andra myndigheter samt några stora börsnoterade bolag.

Ekonomi

Pris

Bolagets omsättning: 20-50 Mkr

Omsättning

20 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

-Internationell efterfrågan på Bolagets produkt för telekommunikation, från flertalet multinationella bolag. -Långa produktavtal och ramavtal (affärsutveckling) samt upparbetade nätverk med Försvarsmakten och FMV. -Bolaget är inarbetat på den internationella marknaden. -Absolut spetskompetens inom verksamhetsutveckling (verksamhetsarkitekttur).

Länkar

Sökhjälp