Skriv ut

Skapa PDF

Mekanisk verkstad för avancerad maskinbearbetning.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Län: Skåne

Information

Beskrivning

Tillverkare av avancerad maskinbearbetning och maskinkomponenter inom lätt och tung verkstadsindustri. Bolaget levererar service och underhåll till externa kunder inom segmentet industriservice. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler och är strategisk belägen i Skåne. Kort om processen; Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i målbolaget. Processen inleds med att intressenter i utbyte mot sekretessförbindelse erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär besök och erhållande av mer speci?k information. Kort tid därefter skall intressent inkomma med indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Varför är detta en bra investering?

* Stabil och kompetent organisation * Goda utvecklingsmöjligheter inom bland annat det snabbväxande affärsområdet industriservice. * Väl positionerad i tillväxtsektor.

Dokument

Länkar

Sökhjälp