Skriv ut

Skapa PDF

Hästskovägen 6/Galoppvägen 4, Björka Handelsområde

haparanda

Haparanda/Björka Handelsområde.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Tomtarea: 9 324 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fastigheterna ligger mycket väl belägna inom Björka Handelsområde, utmed E4:an vid infarten till Haparanda. Haparanda och Tornio bildar en gränsöverskridande tvillingstad, som är en av nordligaste Europas främsta handelsplatser. IKEA:s etablering 2006 har i hög grad medverkat till denna framstående position. Fastigheternas markareal omfattar 23 531 kvadratmeter, fördelat över 14 207 respektive 9 324 kvadratmeter. Båda fastigheterna är obebyggda, detaljplan medger användning för handel med en högsta byggnadshöjd om 12 meter. Fastigheternas byggvolym uppgår till 6 560 kvadratmeter respektive 6 860 kvadratmeter. Anslutning till vatten och avlopp och el finns och har bekostats av säljaren. Haparanda kommun ser en ökad efterfrågan på mark för handel och kommunens syfte med detaljplanen är att tillmötesgå denna efterfrågan samtidigt som det bidrar till en god struktur med bra lösningar för trafik samt en hållbar utveckling för området. GA BILPLATS/ PARKERING UTEPLATS UTFÖRDA RENOVERINGAR TOMT ÖVRIGT BYGGNAD SÄLJTEXT INTERNATIONELLT Fastigheterna ligger mycket väl belägna inom Björka Handelsområde, utmed E4:an vid infarten till Haparanda. Haparanda och Tornio bildar en gränsöverskridande tvillingstad, som är en av nordligaste Europas främsta handelsplatser. IKEA:s etablering 2006 har i hög grad medverkat till denna framstående position. Fastigheternas markareal omfattar 23 531 kvadratmeter, fördelat över 14 207 respektive 9 324 kvadratmeter. Båda fastigheterna är obebyggda, detaljplan medger användning för handel med en högsta byggnadshöjd om 12 meter. Fastigheternas byggvolym uppgår till 6 560 kvadratmeter respektive 6 860 kvadratmeter. Anslutning till vatten och avlopp och el finns och har bekostats av säljaren.

Övrigt

Planbestämmelser

Detaljplan: Björka handelsområde (2006-06-19)

Storlek

9 324 m²

Ekonomi

Typkod

310

Sökhjälp