Gustavslundsvägen 2

Gustavslund , Eslöv
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

10 965 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja

Skrivaren 1
• Inom kvarteret Skrivaren får den icke-störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 100 meter.
• Högsta tillåtna byggnadshöjd är 9 meter.
• Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas.
• Inom ovan nämnda zon längs kvarterets norra sida ska marken vara tillgänglig för allmän underjordisk ledning.
• Körbara utfarter får ej anordnas i kvarterets nordvästra, sydvästra hörn och längs dess södra sida.
• Fastigheten kan styckas till mindre fastigheter.
I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Ekonomi

Prisinformation:

Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige i december 2021. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 250 kr/m²

Gustavslundsvägen 2