Gustavslundsvägen 17

Gustavslund , Eslöv
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

6 769 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu.

Styrdonet 1
• Inom kvarteret Styrdonet får den icke störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 50 meter.
• Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter.
• Byggnadernas fasader ska utföras med inslag av minst 20 % tegel eller puts på fasadytan.
• Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas.
• I södra delen av kvarteret måste marken vara tillgänglig för tillfart till framtida, angränsande fastighet.
I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Bekvämligheter

Skyltläge

Ekonomi

Prisinformation:

Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige i december 2021. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 250 kr/m²

Gustavslundsvägen 17