Sågverksgatan 2

Industrimark 3 , Torsås
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

56 500 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Industrimark om sammanlagt ca 56 500 kvm, avstyckningsbar i mindre storlekar.

Området består av sammanlagt ca 56 500 kvm mark planlagd för industri men kan säljas i mindre för ändamålet lämplig storlek. I området är alla typer av industriverksamhet tillåten enligt detaljplanen. All verksamhet måste dock uppfylla lagstiftningens krav på buller, utsläpp, skyddsavstånd mm. Marken är planlagd för industri men kräver markberedning. Pris: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad).

Övrig information

Övrigt:

Kommunal industrimark: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad). Planerad hårdgjord industrimark: 25 kr/m2 (plus avstyckningskostnad).

Ekonomi

Prisinformation:

10 SEK/ m2 plus avstyckningskostnad.

Omgivning

Omgivning/natur:

Industri och företagsverksamhet, återvinningscentral

Företag i närheten:

Spinova, Södra skogsägare, återvinningscentral, Torsås ridklubb

Kommunikationer

E22
Sågverksgatan 2