Skriv ut

Skapa PDF

Industrigatan, Hova

hova

Hova 49:1, detaljplanerad för industriändamål, belägen i Hova Industripark nära E20. Del av fastighet som behöver avstyckas, markareal ca 3,8 ha.

Fakta

Typ av mark: Industritomt

Pris: 15 kr/kvm.

Tomtarea: 38 000 m²

Karta

Information

Beskrivning

Råmark i Hova Industripark. Närhet till E20, tågförbindelser, Hova centrum med dagligvaruaffär, restauranger och annan handel.

Utförande

VA: nej

El: ja

Övrigt

Övrigt: Anslutning till El och VA finns vid Industrigatan men behöver dras fram till fastigheten.

Servitut: nej

Planbestämmelser: industri

Gemensamhets-anläggningar: nej

Storlek: 38 000 m²

Ekonomi

Pris: 15 kr/kvm.

Typkod: 411

Omgivning

Omgivning/natur: industriområde, skog, småstadsbebyggelse

Företag i närheten: Nimoverken, Zinkano, Plastpetter, Revac

Närservice: Nära Hova centrum med mataffär, restauranger och övrig handel

Kommunikationer: E20, Tågförbindelser,

Sökhjälp