Skriv ut

Skapa PDF

Backa vägen, Malmby

strängnäs

Tomt med möjligheter till mindre industriverksamhet. Tomten omfattar ca 9297 kvm och här finns möjlighet att bygga upp en mindre industriverksamhet.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: 1 600 000 kr
Tomtarea: 9 297 m²
Tillträde: enl ök
Karta

Information

Beskrivning

Fastigheten (Järnet 12) som är obebyggd är belägen i Malmby, strax söder om Strängnäs tätort, med närhet till bra kommunikationsvägar. Detaljplanen ger utrymme för mindre industriverksamhet. Planen medger en generös utnyttjandegrad på 50 % av fastighetens totala areal (se bifogad detaljplan). Vidare är maximal byggnadshöjd 9 meter. Tomten har s.k. "prickmark" över en del av den sydvästra sidan (se bifogad plankarta). detta innebär att det inte är tillåtet att uppföra en byggnad. Byggnadens läge är därför något begränsad och därav är även kvadratmeterpriset justerat. Just nu anläggs en väg in till fastigheten som beräknas vara färdigställd i slutet av vecka 11 (2017).

Storlek

9 297 m²

Ekonomi

Pris

1 600 000 kr

Taxeringsvärde

1 673 000 kr

Typkod

411

Övrig information

Planbestämmelser

0486-P97/6

Dokument

Sökhjälp