Skriv ut

Skapa PDF

Sika Industriområde, Sika

norrtälje

I Sika industriområde säljs tomter (Blå markerade) för ytkrävande och bullrande verksamheter,t ex logistik-, verkstadsindustri och dylikt.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 723 671 m²
Karta

Information

Beskrivning

Byggklar mark i växande stad en timme från Stockholm Stora ytor, stora möjligheter! Vi har plats för både bostadsbyggande och ytkrävande näringsverksamhet. Norrtälje är en snabbt växande stad med ett växande och varierat näringsliv. I dagsläget bor runt 60 000 människor i kommunen och 20 000 människor i staden. Sika är ett nytt industriområde 3,5 km söder om Norrtälje, 50 minuter från centrala Stockholm. Området är beläget längs väg 276 (Åkersbergavägen) med infart från E18, som sammanbinder Stockholm med Finland och baltikum genom Kapellskärs hamn. Området är väl anpassat för tung fordonstrafik och är planlagt för miljöstörande industri. Bussar till och från Norrtälje centrum går var 15 – 30 minut i rusningstrafik. I dagsläget har vi elva tomter.

Utförande

VA

Kommunalt VA

El

Via Norrtälje Energi, inom området finns transformator

Storlek

723 671 m²

Ekonomi

Typkod

110

Omgivning

Omgivning/natur

Skog

Parkeringsmöjligheter/garage

Parkering ska lösas innom egen tomt

Kommunikationer

Buss

Vägbeskrivning

Tag väg 276 från Norrtälje mot Åkersberga, Åk 3,5 km söder ut från rondellen under E18, Sväng till vänster vid skylt Sikaindustriområde

Övrig information

Planbestämmelser

Industrimark inom Sika 4:23 Laga kraft 2011-04-07

Övrigt

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 60 000 människor. Landarealen är 2011 kvadratkilometer som sträcker sig över en tredjedel av Stockholms län.

Dokument

Sökhjälp