Skriv ut

Skapa PDF

Sika Industriområde, Sika

norrtälje

Industrimark. I Sika industriområde säljs 14 tomter för ytkrävande och bullrande verksamheter, bland annat logistik-, verkstadsindustri och dylikt.

Fakta

Typ av mark

Industritomt

Pris: Prisuppgift

Tomtarea

723 671 m²

Karta

Information

Beskrivning

Sika industriområde är ett nytt område beläget ca 3,5 km söder om Norrtälje efter Åkersbergavägen. Området är planlagt för Miljöstörande industri. Området har en nyanlagd infart från väg 276 med en trafiklösning avsedd att klara omfattande tunga transporter till och från området. Vid väg 276 finns busshållplatser för att lätt komma till området med en turtäthet var 15 – 30 minut i rusningstrafik. I kostnaden för tomterna ingår Gatukostnader medan VA-avgift och Planavgift tillkommer. Området omfattar 2 etapper, varav etapp 1 med 14 tomter varav 5 st är till salu i dagsläget. Området kan börja bebyggas med början i höst.

Utförande

VA

Kommunalt VA

El

Via Norrtälje Energi, inom området finns transformator

Övrigt

Övrigt

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 57 000 människor. Landarealen är 2011 kvadratkilometer som sträcker sig över en tredjedel av Stockholms län.

Planbestämmelser

Industrimark inom Sika 4:23 Laga kraft 2011-04-07

Storlek

723 671 m²

Ekonomi

Typkod

110

Omgivning

Omgivning/natur

Skog

Parkeringsmöjligheter/garage

Parkering ska lösas innom egen tomt

Kommunikationer

Buss

Vägbeskrivning

Tag väg 276 från Norrtälje mot Åkersberga, Åk 3,5 km söder ut från rondellen under E18, Sväng till vänster vid skylt Sikaindustriområde

Dokument

Sökhjälp