Skriv ut

Skapa PDF

Bokekullsvägen 46, Kivik

kivik

Markområde i Kivik om totalt 28 710 m², möjligt att förvärva ytterligare mark.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: 3 500 000 kr
Tomtarea: 28 710 m²
Karta

Information

Beskrivning

Markägaren har sedan tidigare tillsammans med en arkitekt ansökt om att få planlägga området med 13 fristående villor i sydväst och 8 fristående villor nordost om vägen. Samhällsbyggnadsnämnden anger i sin skrivelse att området i sydväst har stöd i den fördjupade översiktsplanen från 1990 och bedömer att denna del skall kunna avstyckas som exploateringsfastighet. Den nordöstra delen bedömdes vid tillfället av nämnden inte som lämplig för bebyggelse, p.g.a. förhållande till kulturhistorisk område för Kungagraven. Arkeologisk utredning har upprättats. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i september 2007 att medge upprättande av detaljplan. Bebyggelsens omfattning, bebyggelsestruktur och antal tomter, prövas i planprocessen. Notera att det är möjligt att förvärva ytterligare mark. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Övrigt

Övrigt

Tomtarea om ca 22 000 m² (efter avstyckning). Som köpare uppmanas du att själv kontakta Samhällsbyggnadsnämnden och bilda dig en uppfattning gällande möjligheterna till bebyggelse. Se även följande dokument: - Begäran om planmedgivande 2007-05-16 - Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2007-12-18 - Länsstyrelsens beslut 2008-11-27 - Arkeologisk utredning 2009-01-27 - Skrivelse från fastighetsägare 2012-03-24 - Förvaltningens skrivelse 2012-03-27.

Storlek

28 710 m²

Ekonomi

Pris

3 500 000 kr

Dokument

Sökhjälp