<< Tillbaka till beskrivningen

Dagvindsgatan 1, Örsholmen

Översikts bild

Flygbild med kommande bro och led

Entré

Kontor

Kontor

Pentry

Ateljé

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad