<< Tillbaka till beskrivningen

Dagvindsgatan 1, Örsholmen

Översikts bild

Översikts bild

Flygbild med kommande bro och led

Flygbild med kommande bro och led

Entré

Entré

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Pentry

Pentry

Ateljé

Ateljé

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad

Lager/verkstad