Skriv ut

Skapa PDF

Välrenommerad verksamhet inom verkstadsindustrin.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Pris: Bolagets omsättning 10-20 mkr
Omsättning: 2 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget bedriver verksamhet inom verkstadsindustrin med personaluthyrning samt tillverkning och reparationer av verkstadsmaskiner. Efterfrågan på Bolagets tjänster har, till följd av Bolagets goda renommé, haft en positiv utveckling senaste åren vilken också bedöms vara ihållande under nuvarande år.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Verksamhet

Bolaget erbjuder i huvudsak personaluthyrning inom verkstadsindustrin samt utför tillverkning och reparationer av verkstadsmaskiner och kraftverk. Uthyrning av personal utgör idag c:a 80 % av verksamheten och resterande 20 % består av tillverkning och reparationer i verkstaden till olika projekt ute hos kunder. Bolaget har en större kund vilken utgör c:a 70 % av Bolagets omsättning. Bolaget har ett ramavtal med denna kund. Resterande del av omsättningen utgörs av ett flertal lokala aktörer. Jämfört med tidigare år är uppdragen i år fler till antalet samt att en ökning av större kunder också genererat uppdrag av mer omfattande karaktär. Region Norr

Resultat

Vinst

Ekonomi

Pris

Bolagets omsättning 10-20 mkr

Omsättning

2 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har god kunskap och stor kännedom om både branschen och marknaden. Bolagets tjänster håller en hög kvalitet och Bolaget har ett gott renommé i branschen. Bolaget har en bra personalgrupp med kunniga och kompetenta medarbetare. Bolaget har upparbetade och goda relationer med sina leverantörer vilket ger Bolaget möjlighet till snabba varu- och materielleveranser.

Länkar

Sökhjälp