Skriv ut

Skapa PDF

Agnesfridsvägen 125

malmö

Strategiskt belägen fastighet med optimalt skyltläge-Jägersro/Fosie.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Övrigt
Storlek: 1 081 m²
Karta

Information

Beskrivning

FASTIGHETEN Fastigheten är belägen i området Jägersro i sydöstra Malmö med adressen Agnesfridsvägen 125. Omgivande bebyggelse utgörs främst av handelsfastigheter med inslag av kontorsverksamhet samt lättare industri. Fastigheten har ett strategiskt läge för handel- och kontorsverksamhet längs Agnesfridsvägen med goda kommunikationsmöjligheter via både Inre Ringvägen och Yttre Ringvägen/E65:an. På tomten, som omfattar 3 783 kvadratmeter, finns en byggnad i ett plan uppförd. Total uthyrbar area uppgår till 1 081 kvadratmeter. Fastigheten har en lokalgata som möjliggör för fordon att köra runt hela byggnaden och nå båda utfarterna via Agnesfridsvägen och Jägershillsgatan. På Fastigheten finns det cirka 50 parkeringsplatser i nuvarande utformaning. Nuvarande planen möjliggör en byggrätt för handels-/kontorsverksamhet som uppgår till ytterligare cirka 1 100 kvadratmeter i ett andra våningsplan. HYRESGÄSTEN Posten AB hyr 250 kvadratmeter till en hyra om 338 000 kronor exklusive tillägg. Hyresavtalet löper till 2016-12-31 med 12 månaders förlängning och en uppsägningstid om 9 månader. Länsförsäkringar hyr 210 kvadratmeter men flyttar ut vid årskiftet 2015/2016. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Intressenter inbjuds lämna indikativa bud på Fastigheten. Skriftliga indikativa bud skall inlämnas till NAI Svefa per post eller e-post. Kontakta NAI Svefa för fullständigt försäljningsprospekt.

Byggnader

Byggnad 1

Ytor Antal Area
Kontor 1 081
Tomtarea 3 782

Omgivning

Omgivning/natur

Fastigheten är belägen i området Jägersro i sydöstra Malmö. Jägersro är ett väletablerat handels- och industriområde med ett stort inslag av bilhandel där Bilia är en stor aktör och närmsta granne till Fastigheten. Området i övrigt är främst förknippat med Jägersro Trav & Galopp samt Jägersro Center innehållande ett 30-tal butiker. I söder angränsar Jägersro till Fosie som är ett starkt väletablerat externhandels- och industriområde där cirka 300 företag möjliggör 10 000 arbetsplatser. Vidare norrut och österut dominerar radhus- och villabebyggelse. Fastigheten ligger strategiskt placerat med bra skyltläge i korsningen av Agnesfridsvägen och Jägershillsgatan med direkta utfarter mot båda gatorna.

Parkeringsmöjligheter/garage

På Fastigheten finns det cirka 50 parkeringsplatser i nuvarande utformning. Fem av dessa platser är uthyrda till Posten.

Kommunikationer

Jägersro har goda kommunikationsmöjligheterna med närhet till E6/E20 västerut mot Köpenhamn och Copenhagen International Airport samt norrut mot Lund/Helsingborg/Göteborg. Anslutningen till E6/E20 sker via E65 där påfart på E65 finns cirka en kilometer från fastigheten. Närheten till Malmö Airport vid Sturup är en annan fördel och ligger ungefär 20 minuter österut på E65:an. Längs med Jägershillgatan och in mot centrum går ett huvudcykelnät med cirka fem kilometers avstånd in till stadskärnan. Även busskommunikationerna i området är goda.

Sökhjälp