Skriv ut

Skapa PDF

Mediavägen 7, Lindalen

tyresö

Kontor-Industrifastighet.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik

Pris: 10 500 000 kr

Storlek: 880 m²

Karta

Information

Beskrivning

Industri och kontorsfastighet i Lindalens Industriområde, totalt 11 hyresavtal Förvaltningsobjekt med potential i ett attraktivt område. För spekulant finns möjlighet att frigöra kontor och lageryta. FASTIGHETSBESKRIVNING Industrifastighet  belägen i Tyresö på Mediavägen 7 i Lindalens Industriområde ca 20 km från Stockholm City . På fastigheten finns en byggnad delvis i tvåplan med en totalarea om ca 1050 m² varav ca 880 m² uthyrningsbar area. Byggnaden uppfördes 1979, därefter har större och mindre renoveringar och ombyggnationer skett. Entreplan innehåller klädbutik, pizzeria, kontor och lager. Våning 1 innehåller ljusa kontorsytor. Lager eller kontorsytor i entréplan kan friställas för köpare. Byggnaden är välskött och i bra skick både in och utvändigt. På den asfalterade ytan kring byggnaden och framför Pizzerian är det gott om P-möjligheter. Byggnaden är försedd med från och tilluftsventilation  med återvinning (FTX-system). OMGIVNING/NATUR Närliggande bebyggelse utgörs av industrifastigheter. KOMMUNIKATIONER Lindalens industriområde ligger ca 20 km sydost om Stockholm och nås med bil från Nynäsvägen via Tyresövägen. Från Stockholm centrum via Södra Länken är det cirka 20 minuter med bil. Det går också bra att åka till området med buss bla. från Gullmarsplan ochTyresö Centrum. NÄRSERVICE I Lindalens industriområde finns restaurang mm. ca 1 km bort ligger Tyresö Centrum som erbjuder ett bredare serviceutbud med apotek, bank,restauranger, butiker och kommunal service. DRIFTKOSTNADER Fastighetens samtliga hyror är kallhyra. Fastighetsägaren svarar för snöröjning, trappstädning, sophämtning, fastighetsförsäkring och fastighetsskatt, totalt ca 100 000 kronor.   INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Buden ska beakta att ingen rabatt utgår för latent skatteskuld om affären görs i bolagsform. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Vid bolagsförsäljning lämnas ingen rabatt för latent skatteskuld. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna och bolagen överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår: 1979

TV: Bredband DGC, Passage system

Grund: Platta på mark

Stomme: Stål, trä och betong

Fasad: Plåt och tegel

Fönstertyp: Isolerglas

Ventilation: FTX med värme till och frånluft

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Oljefyllda el-radiatorer + värmeväxlare

Larm: Securitas + RCO passage system

Ytor Antal Area
Other 880
Tomtarea 2 780

Ekonomi

Pris: 10 500 000 kr

Hyresintäkt: 780 000 kr/år

Driftkostnad: 304 000 kr/år

Länkar

Sökhjälp