Skriv ut

Skapa PDF

Bolag verksamt inom gruvindustrin.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Pris: Bolagets omsättning: 10-20 Mkr
Omsättning: 20 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolagets verksamhet innefattar mekaniska arbeten och byggprojekt inom främst gruvindustrin samt reparationer och en sidoverksamhet med underhåll av fordon och maskiner till både privatpersoner och företag. Bolaget har under åren byggt upp goda relationer med sina kunder och har avtal med några av de största aktörerna i branschen. Utöver dessa stora kunder har Bolaget även ett antal mindre kunder och då främst inom bilverkstadsarbeten. Bolagets omsättning uppgick per 2013 till c:a 14,5 Mkr med ett resultat efter finansnetto på c:a 3,3 Mkr. Bolaget erbjuder byggnationer samt kvarnreparationer inom främst gruvindustrin. Bolagets huvudsakliga verksamhet är främst underhållsarbeten inom gruvindustrin, till största del ovan jord men även en del under jord. Bolaget erbjuder även reparationer och service av fordon och maskiner till både företag och privatpersoner. Bolaget har i dagsläget i genomsnitt c:a 15 anställda men antalet anställda variera beroende på vilken typ av projekt Bolaget utför. Samtliga anställda är kompetenta och kunniga inom sina respektive arbetsområden. Verksamheten präglas av en hög flexibilitet, kvalitet och god kundservice. Bolaget är innovativt och arbetar nära kunden och kan erbjuda kundanpassade tjänster. Region: Norra Sverige.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Ekonomi

Pris

Bolagets omsättning: 10-20 Mkr

Omsättning

20 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Upparbetad verksamhet med gott renommé hos sina kunder och på marknaden. Erfarna medarbetare som präglas av ett ”personligt” engagemang och god kunskap inom branschen. Bolagets största kunder är starka och stabila aktörer på marknaden.

Länkar

Sökhjälp