Skriv ut

Skapa PDF

Bolag inom mark och anläggning. Maskinparken är i bra skick och väl anpassad till de arbeten bolaget utför.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet
Pris: Bolagets omsättning: 10-20 Mkr
Omsättning: 20 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolag inom mark och anläggning. Maskinparken är i bra skick och väl anpassad till de arbeten bolaget utför. Vid större entreprenader hyrs maskiner in vid behov. Kundstocken är bred med alltifrån fastighetsförvaltning, institutioner och kommuner till privatpersoner. Bolaget arbetar med schakt och planering av grunder och avlopp, fastighetsskötsel, trädgårdar och vinterunderhåll. 75 % av omsättningen står för mark- och anläggningsarbeten samt mindre avloppsinstallationer och service. Trädgårds- och vinterunderhåll utförs till en större mängd kunder, från kommun till privata fastighetsägare. Marknadsutvecklingen är gynnsam då det planeras för både ökande byggnation och infrastrukturprojekt regionalt (Ostlänken). Region: Mälardalen.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Ekonomi

Pris

Bolagets omsättning: 10-20 Mkr

Omsättning

20 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Stark lokal marknadsposition Stor kundstock med ett par ramavtal Medarbetare med starkt engagemang Specifik kompetens inom mark och anläggning Stark regional tillväxt

Länkar

Sökhjälp