Skriv ut

Skapa PDF

Byggbolag – service, underhåll och nyproduktion. Välrenommerat byggföretag beläget i södra Sverige. Bolaget har en väl upparbetad verksamhet.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet
Pris: Bolagets omsättning: 100-200 Mkr.
Omsättning: 20 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget har en väl upparbetad verksamhet med en stabil ekonomi där bolaget redovisar en sund ekonomisk utveckling samt god lönsamhet. Omsättningen per 2014 uppgick till 100-200 mkr. Bolaget har flera verksamhetsgrenar där fokus ligger på byggservice, men som även inkluderar fastighetsservice och underhåll, fastighetsförvaltning, om- och tillbyggnad samt nyproduktion. Bland bolagets största beställare finns kommuner, statliga myndigheter, landsting, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Ekonomi

Pris

Bolagets omsättning: 100-200 Mkr.

Omsättning

20 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Är väletablerade i sitt upptagningsområde och har gott anseende hos sina kunder. Har de kontakter och den lokalkännedom som behövs för att nå framgång i segmentet. Förfogar över de resurser och den kompetens som krävs för att utföra uppdragen på ett fackmässigt sätt. Är tydligt positionerat inom service och underhåll som är en stabil marknad. Är mindre konjunkturkänsligt än de flesta andra bolag i byggbranschen, eftersom en stor del av bolagets omsättning baseras på långsiktiga, löpande affärsrelationer. Har i huvudsak kunder som består av professionella beställare, medan privatpersoner bara står för en försumbar andel av omsättningen. Är väl positionerat för att ta nästa steg i utvecklingen.

Länkar

Sökhjälp