Skriv ut

Skapa PDF

Danmarks-Kumla, Östra Fyrislund

uppsala

Tomt i Danmarks-Kumla om ca 30 000 m².Tomten är avsedd för industri/kontor.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Lager/Logistik

Pris: Prisuppgift

Tomtarea: 30 000 m²

Karta

Information

Beskrivning

Nu finns det chansen att förvärva en tomt i området Danmarks-Kumla avsedda för industri/kontor. Tomten om ca 30 000 m² är avsedd för industri och kontor. Kumlamotet som är en av Uppsalas entréer från E4:an är under förändring. Idag består området till större delen av åkersmark men detaljplanen skapar förutsättningar för en utbyggnad av verksamheter med en total yta om ca 700 000 m². Området är tänkt att fungera för små, medel och större industri, samt bioteknik, kontor och handel. Väg 282 som utgör en viktig infartsled i Uppsala kommer att vara huvudgatan och man planlägger för att kunna bredda den till en fyrfilig väg. En ny huvudgata (Söderhällbygatan) i nord/sydlig riktning ansluter det nya verksamhetsområdet till väg 282 och Rapsgatan. Till områdets större vägar kopplas en lokal väg med målet att skapa god tillgänglighet i området. I området planeras det även att det ska skapas ett system för gång- och cykelbanor.

Övrigt

Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut Elledning; Avtalsservitut Vattenledning(3 st); Avtalsservitut Väg Rättigheter-last: Avtalsservitut Avloppsledning Mm; Avtalsservitut Brunn,elledning Mm; Avtalsservitut Infiltrationsanläggning; Avtalsservitut Kraftledning Mm; Ledningsrätt Tele(2 st); Officialservitut Kraftledn Expr Fullbordad; Officialservitut Utrymme; Officialservitut Vattenledning; Officialservitut Väg.

Övriga gravatitioner: Avtalsservitut Brunn,elledning Mm, Avtalsservitut Avloppsled

Planbestämmelser: Detaljplan (2013-06-13).

Gemensamhets-anläggningar: Uppsala Danmarks-Kumla GA:2, Uppsala Danmarks-Kumla S:2, Upp

Storlek: 30 000 m²

Ekonomi

Typkod: 122

Omgivning

Närservice: Området ligger i anslutning till Fyrislund och nära Boländerna som båda erbjuder ett generöst utbud av varierad handel med flera varuhus, gallerian Bolandscity och flera lunchrestauranger.

Kommunikationer: Det finns busskommunikationer längs 282:an och E4:ans påfart i båda riktningarna är några minuter bort.

Sökhjälp