Industriområdet
| Sjöbo

Favorit Dela

Verkstadsgatan 26

Mycket välbyggd butiks-, lager- och industrifastighet från 2006 på bästa skyltläge längs väg 13 mot Hörby. Säljes tomställd.

 • Kategori:

  Butik, Industri/Verkstad, Lager/Logistik

 • Pris:

  6 200 000 kr i underliggande fastighetsvärde

 • Storlek:

  1 440 m²

Mycket välbyggd butiks-, lager- och industrifastighet från 2006 på bästa skyltläge längs väg 13 mot Hörby ca 200 m från rondellen vid Malmövägen. Stycknings- och utbyggnadsmöjlighet. Säljes tomställd. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastighetenligger längs väg 13 mot Hörby ca 200 m norr om rondellen vid Malmövägen. Detta gör att skyltläget är mycket bra. Fastigheten nås från Verkstadsgatan. På fastigheten står en byggnad från 2006. Yttermåtten är 24x60 m vilket ger en byggnadsyta på 1 440 kvm. . Butiks- och personaldelen på ca 280 kvm ligger längs den västra långsidan. Ingången är mitt på långsidan. Här ligger först en stor och ljus reception. Längre in till vänster en finns en öppen butiksdel med stora fönster mot norr och väster. På andra hållet, från receptionen, ligger kök med Husqvarna maskiner  och två omklädningsrum med WC och dusch med målade väggar. På golven i dessa delar ligger klinkergolv i mörkgrå nyans. På gaveln mot söder ligger en verkstad som tidigare användes som snickeri på ca 300 kvm rikt utrustad med eluttag samt utsugsaggregat. Mot gården i öster ligger sedan ett lackeringsrum på ca 60 kvm. Golven i dessa utrymmen har slipats och lackats med dammbindande lack. Lagerdelen på ca 800 kvm har en port på 4 x 4 m mot gården. Lagret är inrett med pallställ som tillhör fastigheten. Ovanför kontor och verkstad finns ytterligar lagerutrymme på entrésol. Totalytan är ca 575 kvm varav ca hälften ligger ovanför snickeriet och har bärighet på 375 kr/kvm och resten ligger längs långsidan med bärighet 175 kg/kvm. En del av lagret har använts som showroom. Härifrån finns en utgång till en inhägnad del av gården som också använts för utställningsändamål. Gaveln på denna sida är gjord så att byggnaden ska kunna förlängs norrut. Konstruktionen är stålstomme med isolerade betongelement i botten till ca 2,7 m och därovan plåt isolerad med 145 mm mineralull i väggar och tak. Grunden är 120 mm betong med stålfiberarmering och 100 mm cellplastisolering. Uppvärmning sker med fjärrvärme till vattenburet system med radiatorer i butik och verkstad samt till aerotemprar i lager Tomten är på totalt 7 157 kvm. Gården är hårdgjord. Norr om gården och byggnaden ligger en outnyttjad tomtdel på ca 2 700 kvm. Denna del ligger lite lägre än den andra delen av tomten. Här finns möjlighet för utbyggnad eller avstyckning. Detaljplanen från 1978-11-30 anger industriändamål med en maximal byggnadshöjd på 7.6 m. Maximalt får 60 % av tomten bebyggas vilket skulle innebära att denna del av tomten skulle kunna bebyggas med drygt 1 500 kvm om den styckades av. Dock får då tillfart ske från huvudfastigheten. Hela fastigheten ger ett mycket gediget och välskött intryck och lämpar sig väl för en låg rad användningsområde såsom butik, outlet, lager snickeri eller annan verkstad både i egen regi eller som uthyrning till externa hyresgäster. KOMMUNIKATIONER Fastigheten är mycket lätt att nå med bil och lastbil. NÄRSERVICE Till centrala Sjöbo med brett utbud av privat och allmän service är det drygt en km.     INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska beakta att ingen rabatt utgår för latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.
 • Total yta

  1440 m2

Ytor Antal Area
Butik 280
Industri 300
Varmlager 860
Tomtarea 7 158

Ekonomi

Driftskostnad:

171 000 kr/år

Pris:

6 200 000 kr i underliggande fastighetsvärde


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 2006

Grund: Betongplatta

Fasad: Betong

Fönstertyp: 3-glas

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Fjärrvärme


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Torbjörn Persson

Torbjörn Persson

torbjorn.persson@bjurfors.se

040- VISA NR 040-608 38 81

040- VISA NR 040-608 38 81

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen
Tessins väg 2
21758 Malmö
bjurforsnaringsliv.se
Verkstadsgatan 26

Om Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vår huvudverksamhet är förmedling av industri-, kontor- och hyresfastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. I en föränderlig bransch krävs det att vi följer utvecklingen av t.ex. lagändringar och skatteregler, både för oss själva likväl som för våra uppdragsgivare. För att erbjuda ett helhetskoncept vid en förmedling samarbetar vi med erfarna och kompetenta partners inom bland annat kapitalplacering, bolagspaketering och skattefrågor. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom alla typer av fastighetstransaktioner.

Fler annonser från denna annonsör