Skriv ut

Skapa PDF

Callerholmsgatan 16, Långhagen

hedemora

En fastighet som ska fastighetsbildas med bästa skyltläge efter RV 70. Tomtyta ca 8 000 m². Lämplig för handel.

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt, Övrigt

Pris: Prisuppgift

Tomtarea: 8 000 m²

Information

Beskrivning

I området finns McDonalds, Hemköp, Karl Hedin, Lidl mfl.

Utförande

VA: Finns vid tomtgräns. Ansvarig Hedemora Energi AB

El: Finns vid tomtgräns. Ansvarig Hedemora Energi AB

Övrigt

Servitut: Ledningsägaren Hedemora Energi kommer att ansöka om ledningsrätter

Planbestämmelser: Detaljplan är under framtagande

Gemensamhets-anläggningar: Nej

Storlek: 8 000 m²

Omgivning

Företag i närheten: I området finns McDonalds, Hemköp, Karl Hedin, Lidl mfl

Parkeringsmöjligheter/garage: Området är plant

Kommunikationer: Bussplatser finns i närområdet

Skyltläge: Mycket bra skyltläge mot RV 70

Sökhjälp