Skriv ut

Skapa PDF

Callerholmsgatan 16, Långhagen

hedemora

En fastighet som ska fastighetsbildas med bästa skyltläge efter RV 70. Tomtyta ca 8 000 m². Lämplig för handel.

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt, Övrigt
Tomtarea: 8 000 m²

Information

Beskrivning

I området finns McDonalds, Hemköp, Karl Hedin, Lidl mfl.

Utförande

VA

Finns vid tomtgräns. Ansvarig Hedemora Energi AB

El

Finns vid tomtgräns. Ansvarig Hedemora Energi AB

Övrigt

Servitut

Ledningsägaren Hedemora Energi kommer att ansöka om ledningsrätter

Planbestämmelser

Detaljplan är under framtagande

Gemensamhets-anläggningar

Nej

Storlek

8 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

I området finns McDonalds, Hemköp, Karl Hedin, Lidl mfl

Parkeringsmöjligheter/garage

Området är plant

Kommunikationer

Bussplatser finns i närområdet

Skyltläge

Mycket bra skyltläge mot RV 70

Sökhjälp