Skriv ut

Skapa PDF

Callerholmsgatan 16, Långhagen

hedemora

En fastighet som ska fastighetsbildas med bästa skyltläge efter RV 70. Tomtyta ca 8 000 m². Lämplig för handel.

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt, Övrigt
Tomtarea: 8 000 m²

Information

Beskrivning

I området finns McDonalds, Hemköp, Karl Hedin, Lidl mfl.

Utförande

VA

Finns vid tomtgräns. Ansvarig Hedemora Energi AB

El

Finns vid tomtgräns. Ansvarig Hedemora Energi AB

Storlek

8 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

I området finns McDonalds, Hemköp, Karl Hedin, Lidl mfl

Parkeringsmöjligheter/garage

Området är plant

Kommunikationer

Bussplatser finns i närområdet

Skyltläge

Mycket bra skyltläge mot RV 70

Övrig information

Servitut

Ledningsägaren Hedemora Energi kommer att ansöka om ledningsrätter

Planbestämmelser

Detaljplan är under framtagande

Gemensamhets-anläggningar

Nej

Sökhjälp