Skriv ut

Skapa PDF

Komposittillverkande företag.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag

Pris: Prisuppgift

Län: Norrbotten

Information

Beskrivning

Företaget har egen verktygs-, plugg- och formtillverkning och kan därför bistå sina kunder på ett kostnadseffektivt sätt i alla delar av en utvecklings- och produktionsprocess.

Utförande

Bransch: Tillverkande företag

Verksamhet: Tillverkning av plastkompositer

Varför är detta en bra investering?

Transaktionen sker genom köpares förvärv av inkråmet eller samtliga aktier i målbolaget

Dokument

Länkar

Sökhjälp