Skriv ut

Skapa PDF

Hallsbersgsterminalen 11, Väster om Hallsbergsterminalen

hallsberg

Hallsbergs nya logistkcentrum med anknytning till Rv 50 och E20. Närhet till rangerbangård och Hallsbergsterminalen. Detaljplan klar hösten 2014.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Lager/Logistik

Pris: 36 000 000 kr

Tomtarea: 360 000 m²

Karta

Information

Utförande

VA: Ja

El: Ja

Övrigt

Planbestämmelser: Ja

Storlek: 360 000 m²

Ekonomi

Pris: 36 000 000 kr

Omgivning

Omgivning/natur: Järnvägsområde, terminal

Företag i närheten: Hallsbergsterminalen, ITS-logistikpartner, Haucon, Ahlsell

Parkeringsmöjligheter/garage: På fastigheten

Närservice: Ca 1,5 km

Kommunikationer: Buss, gång och cykelväg

Skyltläge: Utmed E20 och Rv 50

Sökhjälp