Skriv ut

Skapa PDF

Djurgårdsvägen 106, Charlottenborg

motala

I Charlottenborg finns två fastigheter planlagda för industri. I närheten ligger gamla Elektroluxfastigheten.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Lager/Logistik
Pris: 175 000 kr 25 kr/m².
Tomtarea: 7 000 m²
Tillträde: Vid köp
Karta

Information

Beskrivning

Marken lämpar sig för uppförande av byggnader avsedda för mindre industri, verkstad eller liknande.

Utförande

VA

Går att ansluta

El

Kontakta Vattenfall

Övrigt

Servitut

Finns för kraftledning

Planbestämmelser

Industriändamål, bygghöjd 8 meter

Storlek

7 000 m²

Ekonomi

Pris

175 000 kr 25 kr/m².

Omgivning

Omgivning/natur

Bostäder, åkermark och industri

Företag i närheten

Boröpannan AB

Parkeringsmöjligheter/garage

Anläggs på fastigheten

Närservice

Charlottenborgs C

Kommunikationer

Ca 300 meter till busshållplats

Vägbeskrivning

Från Charlottenborgsvägen, följ skylt mot Vedemö in på Djurgårdsvägen, kör ca 500 m, fastigheterna ligger på höger sida

Dokument

Länkar

Sökhjälp