Skriv ut

Skapa PDF

Djurgårdsvägen 106, Charlottenborg

motala

I Charlottenborg finns två fastigheter planlagda för industri. I närheten ligger gamla Elektroluxfastigheten.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Lager/Logistik

Pris: 175 000 kr 25 kr/m².

Tomtarea: 7 000 m²

Tillträde: Vid köp

Karta

Information

Beskrivning

Marken lämpar sig för uppförande av byggnader avsedda för mindre industri, verkstad eller liknande.

Utförande

VA: Går att ansluta

El: Kontakta Vattenfall

Övrigt

Servitut: Finns för kraftledning

Planbestämmelser: Industriändamål, bygghöjd 8 meter

Storlek: 7 000 m²

Ekonomi

Pris: 175 000 kr 25 kr/m².

Omgivning

Omgivning/natur: Bostäder, åkermark och industri

Företag i närheten: Boröpannan AB

Parkeringsmöjligheter/garage: Anläggs på fastigheten

Närservice: Charlottenborgs C

Kommunikationer: Ca 300 meter till busshållplats

Vägbeskrivning: Från Charlottenborgsvägen, följ skylt mot Vedemö in på Djurgårdsvägen, kör ca 500 m, fastigheterna ligger på höger sida

Dokument

Länkar

Sökhjälp