Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Mark

Rala industriområde

Rala industriområde är beläget i centrala Hallsberg med Volvo som varit etablerade i området sedan länge. Train Alliance är på väg att etablera sig.

Fakta

Typ av företagsområde

Verkstadsindustri

Kommun, område

Hallsberg, Rala industriområde

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Volvo, Green Cargo, Dollarstore, Bilhandel, OKQ8, Statoil, MEAG VA-system, Abetong Precon.

Antal Företag i området

Ca 15 st.

Total yta

1,95 miljoner m2.

Ledig yta

550 000 m2.

Markägare

Kommunägd, Volvo.

Parkeringsmöjligheter

På fastigheten.

Närservice

Inom området.

Kommunikationer

Nära till Centralstationen, gång- och cykelvägar.

Sökhjälp