Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Mark

Rala industriområde

Rala industriområde är beläget i centrala Hallsberg med Volvo som varit etablerade i området sedan länge. Train Alliance är på väg att etablera sig.

Fakta

Typ av företagsområde: Verkstadsindustri

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Volvo, Green Cargo, Dollarstore, Bilhandel, OKQ8, Statoil, MEAG VA-system, Abetong Precon.

Antal Företag i området

Ca 15 st.

Total yta

1,95 miljoner m2.

Ledig yta

550 000 m2.

Markägare

Kommunägd, Volvo.

Parkeringsmöjligheter

På fastigheten.

Närservice

Inom området.

Kommunikationer

Nära till Centralstationen, gång- och cykelvägar.

Sökhjälp