Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Mark

Vissberga företagsområde

Småskaligt industriområde med nära till handel.

Fakta

Typ av företagsområde: Småskalig industri

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Bilprovningen, Elkedjan, Lidl, Byggföretag, Glasmästeri mm.

Antal Företag i området

Ca 15 st.

Total yta

520 000 m2.

Ledig yta

300 000 m2.

Markägare

Delvis Hallsbergs kommun.

Parkeringsmöjligheter

På fastigheten.

Närservice

I området.

Kommunikationer

Gång och cykelvägar.

Sökhjälp