Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Mark

Vissberga företagsområde

Småskaligt industriområde med nära till handel.

Fakta

Typ av företagsområde

Småskalig industri

Kommun, område

Hallsberg, Vissberga företagsområde

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Bilprovningen, Elkedjan, Lidl, Byggföretag, Glasmästeri mm.

Antal Företag i området

Ca 15 st.

Total yta

520 000 m2.

Ledig yta

300 000 m2.

Markägare

Delvis Hallsbergs kommun.

Parkeringsmöjligheter

På fastigheten.

Närservice

I området.

Kommunikationer

Gång och cykelvägar.

Sökhjälp