Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Mark

Ulvsätters industriområde

Hallsbergs nya logistkcentrum med direkt anknytning till Rv 50 och E20. Närhet till rangerbangården och Hallsbergsterminalen.

Fakta

Typ av företagsområde: Logistik

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Hallsbergsterminalen, ITS-logistics, Haukon, Ahlsell.

Antal Företag i området

Ca 15 st.

Övrigt

Stark expansion i attraktivt läge.

Total yta

1,9 miljoner m2.

Ledig yta

700.000 m2.

Markägare

Hallsbergs kommun.

Parkeringsmöjligheter

På fastighet.

Närservice

Ca 1,5 km.

Kommunikationer

Buss, gång och cykelväg.

Sökhjälp