Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Mark

Ulvsätters industriområde

Hallsbergs nya logistkcentrum med direkt anknytning till Rv 50 och E20. Närhet till rangerbangården och Hallsbergsterminalen.

Fakta

Typ av företagsområde: Logistik

Kommun, område: Hallsberg, Ulvsätters industriområde

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare: Hallsbergsterminalen, ITS-logistics, Haukon, Ahlsell.

Antal Företag i området: Ca 15 st.

Övrigt: Stark expansion i attraktivt läge.

Total yta: 1,9 miljoner m2.

Ledig yta: 700.000 m2.

Markägare: Hallsbergs kommun.

Parkeringsmöjligheter: På fastighet.

Närservice: Ca 1,5 km.

Kommunikationer: Buss, gång och cykelväg.

Sökhjälp