Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Dokument

Länkar

Ullavi industriområde

Ullavi industriområde ligger väster om Askersunds stad. Här finns företag inom småindustri och handel och ledig tomtmark alldeles nära Rv 50.

Fakta

Typ av företagsområde: Småindustri och handel

Områdets profil och företagande

Stora arbetsgivare

Rejmes (Volvo/Renault/Dacia-försäljning samt service av person- och lastbilar), Dekaltrycket, J Lundfeldt Projekt, Weidermans Buss, Kalles Trädgård, Svets & Materialteknik, LIPAB och Burbage maskin.

Antal Företag i området

Ett tiotal företag finns i området.

Total yta

Hela området omfattar drygt 120 000 kvm industrimark.

Ledig yta

I området finns totalt cirka 60 000 kvm ledig tomtmark.

Riktpris

Industrimark kostar 25 kr/kvm. VA-anslutning, bygglovsavgift och kostnader för lantmäteri tillkommer.

Markägare

Askersunds kommun.

Parkeringsmöjligheter

Parkering sker på respektive tomt.

Närservice

Gångavstånd till Askersunds centrum via gång- och cykelväg. I området finns drivmedel Tanka/OK/Q8.

Kommunikationer

Direkt närhet till Riksväg 50. Gång- och cykelväg till Askersunds centrum och stora bostadsområden.

Övrigt

Mycket bra skyltlägen mot riksväg 50.

Sökhjälp