Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Dokument

Moraberg Östra / Bergstäkten

Bergstäkten kommer efter avslutade arbeten att tillskapa ca 10 ha kvartersmark.

Fakta

Typ av företagsområde: Handel, kontor och småindustri

Områdets profil och företagande

Total yta

Ca 10 ha.

Ledig yta

Detta område beräknas vara etableringsklart 2020. Kontor, handel och industri.

Markägare

Södertälje Kommun.

Sökhjälp