<< Tillbaka till beskrivningen

Hjultorget Västra 10, Hjultorget Västra

Planritning över lokalerna

Mycket bra skyltlägen vid RV70

Ilustrationsbild med öppningar i väggen mellan den höga och låga delen

Illustrationsbild med öppningar i väggen mellan den höga och låga delen