Tillbaka till beskrivningen

Per Håkanssons väg 34, Berga industriområde

Infart till fastigheten

Infart till fastigheten

Stor port

Stor port

Rymlig verksamhetslokal

Rymlig verksamhetslokal

Kontor en trappa upp

Kontor en trappa upp

Personalrum

Personalrum

Lokalen sedd från porten

Lokalen sedd från porten

Bottenplan

Bottenplan