Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Lediga lokaler

Länkar

Väla Norra

Främst ett handelsområde beläget nordost om Helsingborg, med en markarea på totalt 280 000 m2.

Fakta

Områdets profil och företagande

Antal Företag i området

Antalet företag uppgår till 150 st.

Övrigt

Handelsområdet Väla centrum är ett av Sveriges största externa köpcentra. I anslutning till detta handelsområde finns ytor för skrymmande handel och industri. Total markarea 280 000m2.

Kommunikationer

Område till vilket stadsbuss nr 2 samt 22 har linjer. Även regionbussar trafikerar via detta område.

Sökhjälp