Skriv ut

Skapa PDF

Information


Beskrivning av området

Länkar

Köpingegården/Ramlösa

Industriområde, 250 000 kvm. Beläget invid Malmöleden och järnvägsspåren öster om Österleden. Huvudsakligen transportföretag.

Fakta

Områdets profil och företagande

Antal Företag i området

I området finns idag ca 80 företag. Industriområdet är till stor del kopplat till transportnäringen.

Övrigt

Industriområde, 25 000 kvm, beläget mellan Malmöleden och järnvägen, i de södra delarna av Helsingborg. Transportföretag är idag den vanligast förekommande näringsgrenen.

Kommunikationer

Stabusslinje nummer 99 från Ramlösa station tar passagerare till Köpingegården/Ramlösa industriområde. Från Knutpunkten går tåg samt stadsbussar nr 2 samt 5 till Ramlösa station.

Sökhjälp