Hägglundsfastigheterna AB

Björnavägen 41A
89141 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 070 680 15 66

www.hagglundsomradet.se