Samhällsbyggnad Gävle

Kyrkogatan 22
80184 Gävle
Tel: 026-17 82 26

www.gavle.se