Castellum

Universitetsvägen 14
58330 Linköping
Tel: 013- 20 34 58

http://www.corallen.se
Antal objekt: 7 st

Castellum

Företagsinformation

o Castellum har nu ett fastighetsbestånd i Sverige och Köpenhamn. o Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri till ett värde om ca 70 miljarder kr och med en yta om 4,7 miljoner kvm. o Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt. o Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Sökhjälp