Bålsta

Favorit Dela

Hornvägen 6

  • Kategori:

    Industritomt, Handel, Lager/Logistik, Övrigt

  • Pris:

    Enligt ök

På fastigheterna finns idag en byggnad om två våningar om totalt 610 kvm samt en uppställningsyta/byggrätt om 5 662 kvm. Total fastighetsarea om 7 612 kvm. Del av byggnad upprättades 1986 och nyttjas som tvätthall med en takhöjd om 7 meter och port. 2014-2015 gjordes tillbyggnad i två plan med en skiljevägg som separerar verkstad och kontor mot tvätthall. I tillbyggnaden finns en verkstad med två serviceplatser, cirka 7 meter i takhöjd och tre portar samt omklädningsrum och kontor. Uppställningsytan är en inhägnad grusad markyta. El finns framdraget till byggskåp, v/a finns indraget till tomten. Detaljplanen medger handel, småindustri och kontor, med en sto¨rsta tillåtna byggnadsarea om 50 % samt en ho¨gsta byggnadsho¨jd om 8 meter och maximalt två våningar. Fastigheterna är belägna i Dragets industriområde i Håbo kommun cirka 2,5 kilometer från Bålsta centrum. Bålstas läge är unikt då 3,5 miljoner människor finns inom en timmes resväg. E18 passerar Bålsta och bil åker du till Stockholm och Uppsala på cirka 45 min. Goda kommunikationer till och från Bålsta med pendeltåg. Vid o¨vertagandet o¨verla°ts fastigheterna tomsta¨llda. För ytterligare information vänligen se prospekt.

Ekonomi

Pris:

Enligt ök


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

JE

Fastighetsmäklare

Joel Nilsson Erleman

joel@rosengren.se

+467 VISA NR +46735302254

AN

Alexander Nelson

alexander@rosengren.se

+467 VISA NR +46708-40 00 26

Marknadsförs av Rosengren & Co
Linnégatan 76
11523 STOCKHOLM
rosengren.se
Hornvägen 6

Om Rosengren & Co

Rosengren & Co förmedlar kontors och industrifastigheter , bostadsfastigheter, byggrätter, ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och nybildning av bostadsrätt vid nyproduktion samt lokaluthyrning.

Fler annonser från denna annonsör