Ersbo Syd
| Gävle

Favorit Dela

Johannesbergsvägen

Byggrätter för industri-, kontor samt verksamhetsändamål, Ersbo Syd.

  • Kategori:

    Industritomt

  • Tomtarea:

    5 000 m²

  • Pris:
I området Ersbo Syd, strax söder om Gävle, avyttrar Gävle kommun ett markområde om totalt 128 000 kvm. Förelagen tomtindelning finns framtagen där tomternas storlek varierar från 5 000kvm - 22 000 kvm. Möjlighet finns att förvärva en eller flera tomter. Detaljplan: Gävle kommun har tagit fram en ny detaljplan för det aktuella området. Detaljplanen, ”Skogmur 3:1 m.fl, Ersbo syd etapp 2” vann laga kraft 2017-05-22 och har en genomförandetid på fem år. Syftet med den nya planen är att möjliggöra fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söderut. Den nya planen medger industri, verksamhet samt kontor. Tillåten bebyggelse: På marken får byggnader för industri-, verksamhet-, eller kontorsändamål uppföras. Högsta byggnadshöjd får uppgå till 20 meter. Högsta tillåtna byggnadsarea är 50 procents av fastighetens area. Säljaren kommer ställa krav på köparen att byggnation påbörjas inom 18 månader, vilket kommer regleras i överlåtelseavtalet. Om köparen begär så kan tiden förlängas med 6 månader (förlängning kan dock endast tillåtas en gång, vilket gör att den maximala tiden innan byggnation påbörjas högst kan uppgå till 24 månader). Med påbörjad byggnation avses gjuten grundläggningsplatta. Handpenning om 10% av köpeskillingen erläggs vid avtalstecknande. För att ta del av fullständig försäljningsinformation, vänligen kontakta Svefa.
Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

ML

Svefa

Mathilde Lundh

mathilde.lundh@svefa.se

010- VISA NR 010-603 87 62

Marknadsförs av Svefa
Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316
10366 STOCKHOLM
svefa.se
Johannesbergsvägen