Centralt | Tullinge

Favorit Dela

Aftonvägen 4

Möjligt att bygga 5 500 BTA enligt gällande planprogram.

Beskrivning

Fastighet i Tullinge centrum med bästa läge för exploatering bostäder eller trivselboende. Fastigheten ligger med gångavstånd till pendeltåg, affärer, apotek, skolor, vårdcentral, restauranger, grönområden, träningsanläggning och sjö. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten ligger vackert belägen mycket centralt i Tullinge centrum. Enligt gällande planprogram får man bygga 5 500 BTA.  Aftonvägen 4 har en utmärkt läge för att bygga flerbostadshus. Närheten till Tullinge centrum och pendeltåget medför värdefull attraktionskraft för framtida boende. Fastigheten ligger med gångavstånd till affärer, restauranger och apotek. Fastigheten ligger också med optimalt väderstreck för mesta möjliga soltimmar per dag.   KOMMUNIKATIONER Nya centrala Tullinge kommer ge Tullingeborna en bättre och mer modern centrumkärna med ny service, en ny pendeltågsstation, grönområden och fler bostäder för både unga och äldre. Det är en del av utvecklingen av nya Botkyrka.  Tullinge station föreslås få två nya perronger och en ny undergång på andra sidan från den nuvarande uppgången.  Förutom utveckling av centrumområdet ska även trafiksituationen förbättras i Tullinge. En mycket viktig del i utvecklingen av Tullinge centrum är förbifart Tullinge. Redan idag är trafiken tung genom Tullinge och därför är förbifart Tullinge en viktig förutsättning när förtätningen ska genomföras.  PLANARBETET Botkyrka kommun har gått ut med ett program till detaljplan där fastigheten finns med som tänkt mark för flerbostadshus med fem våningar. 2017 kom förslaget om att ta ett nytt helhetsgrepp för att utveckla stadskärnan i Tullinge. Senare bjöds medborgare in till dialog om en ny detaljplan. Nu har majoritetens förslag blivit klar och antagits av kommunfullmäktige. Enligt kommunens planprogram skall nya bostäder där framför allt unga och äldre ska prioriteras.     INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden får gärna inkludera flytt av befintlig byggnad till anvisad plats.  10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse Tillträde senast:Enligt överenskommelse

Ekonomi

Pris:

18 000 000 kr. Vid direktaffär, tilläggsköpeskilling kan komma i fråga

Typkod:

220


Övrig information

Planbestämmelser:

Stadsplan: Stadsäga 4470 m m (1978-05-23)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Joakim Winthergard

Joakim Winthergard

joakim.winthergard@bjurfors.se

070- VISA NR 070-667 89 84

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv
bjurforsnaringsliv.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Aftonvägen 4

Om Bjurfors Näringsliv

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vi har stor erfarenhet inom förmedling av bostad-, kontor- och industrifastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm hjälper vi även lokalsökande företag att hitta nya lokaler likväl som fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster. Ska du sälja din nuvarande hyreslokal? Vi har stor efterfrågan på alla typer av lokaler, främst på citynära butikslokaler. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom det mesta vad gäller lokaler och fastigheter.

Fler annonser från denna annonsör