Landfjärden | Ösmo

Favorit Dela

Landfjärden

Mark, ca 50 000 m², för småhusbebyggelse vid Landfjärden Ösmo. Högt läge med utsikt mot Landfjärden. Lämplig för15-20 villatomter i flera nivåer.

Beskrivning

Beskrivning: Markområdet utgörs av ca 50 000 m² skogsmark i sluttning ned mot Landfjärden. Markområdets topografi möjliggör en husplacering i flera nivåer med fri sikt ut mot Landfjärden som ligger ca 400 m från markområdet. Väg finns intill området. Området kommer att anslutas till den V/A nät som skall vara utbyggt år 2021-2022. Planarbetet är påbörjat för en detaljplan för området. Planarbetet avvaktar försäljningen och ny ägare av området.

Ekonomi

Pris:

10 000 000 kr. Eller bud


Utförande

VA:

VA utbyggnad är beslutad och beräknas vara klar år 2021-2022.

El:

El finns på markområdet


Omgivning

Omgivning/natur:

Området ligger naturskönt intill Landfjärden och Häringe-Hammersta naturreservat. I Landfjärden finns en småbåtshamn och i området finns stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv med stora möjligheter till vandring, cykelturer och bad.

Kommunikationer:

Kommunikationerna är goda med busshållplats vid intilliggande gamla Hammerstavägen, ca 3 km till närmaste påfart till Nynäshamnsvägen och ca 5 km till pendeltågsstation i Segersäng.

Vägbeskrivning:

35 km från Globen invid gamla Nynäsvägen, gränsar mot Hammersta. Ca 18 km från Nynäshamn. Avfart från Nynäsvägen väg 73 i norr vid Östnora eller i söder vid Segerängstorp.


Övrig information

Servitut:

Befintliga servitut på fastigheten utgörs av vägservitut och ledningsrätt tele

Planbestämmelser:

Naturminne och fornlämningar.

Övrigt:

Intresseanmälan: Anmäl ditt intresse till fastighetsmäklare Björn Målsäter 0705-374006 eller bjorn.malsater@egendomsmaklarna.se Återkom då med anbud och övriga villkor för köp av området. De anbud/anbudsgivare som säljaren väljer ut kommer att ingå i en slutprocess där anbuden konkurrensutsätts.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Björn Målsäter

Fastighetsmäklare

Björn Målsäter

bjorn.malsater@egendomsmaklarna.se

018- VISA NR 018-374384

0705 VISA NR 0705374006

Marknadsförs av EgendomsMäklarna Uppsala
egendomsmaklarna.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Landfjärden