Hjelmsjöstrand | Örkelljunga

Favorit Dela

Smålandsvägen

Byggklar tomt för radhus i strandnära läge.

Beskrivning

Tomt med möjligheten att uppföra tre radhusbyggnader samt en gemensam plats för parkering och uthus. Bestämmelserna tillåter bebyggelse av bostäder i ett plan och det är även tillåtet med förskoleverksamhet inom tomten. För bostadsändamålet möjliggör bestämmelserna då uppförande av sju lägenheter.

Ekonomi

Pris:

Kommunen är villig föra en dialog om prisnivån för detta objekt . Projektets art och tidsplan har betydelse för en eventuell överlåtelse.


Utförande

VA:

Kommunalt vatten och avlopp

El:

E.ON Elnät Sverige AB


Omgivning

Omgivning/natur:

Tomplatsen är belägen i ett strandnära läge vid Hjälmsjön med omedelbar närhet till strövområden.

Kommunikationer:

Förutom bilvägar finns det gång-och cykelvägar och närhet till busskommunikation.


Övrig information

Servitut:

Ledning för telefoni

Planbestämmelser:

Detaljplan gäller för området. Bostäder utförda som radhus i ett våningsplan.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

MS

Mikael Strömbäck

mikael.stromback@orkelljunga.se

0435 VISA NR 0435 550 59

Marknadsförs av Örkelljunga kommun
orkelljunga.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Smålandsvägen